Etologie

             

Biotop

Trăieşte la marginea apelor dulci, curgătoare sau nu, în apropierea zonelor împădurite.
Sapă vizuini în mal, cu unul sau mai multe locuri de acces, inclusiv sub suprafaţa apei.
Cu copacii care-i doboară, poate construi adăposturi pentru a completa habitatul său. Cu materialele (crengi, arbori) tăiate, poate construi diguri care să-i permită să menţină nivelul apei corespunzător nevoilor sale.
Brebul (2n = 48 cromozomi) se aseamănă foarte mult cu ruda sa - castorul nord-american (2n = 40 cromozomi) - din punct de vedere morfologic şi ca etologie, având totuşi unele caracteristici care îi deosebeşte; câteva mai importante (Müller-Schwarze & Sun, 2003):

 • în zonele cu ape cu deschidere largă, castorul nord-american construieşte multe adăposturi pe când brebul preferă adăposturile săpate în mal;
 • fizice – rezistenţă mai mare a brebului la boli;
 • morfologice – uterus masculinus prezent la breb, absent la castorul nord-american; secreţia glandei anale mai închisă la femela de breb şi invers la castorul nord-american;
 • etologice - comportamentul de stăvilire a apei (baraje) puţin dezvoltat la breb faţă de castorul nord-american la care e mult mai complex; de asemenea comportamentul de marcare e mai slab dezvoltat la brebi.

 

 • Zona de studiu • 

   

  •  Comments

 • Alegerea habitatului • 

   

  •  Comments

 • Comportament de hrănire • 

   

  •  Comments

 • Comportament de construire • 

   

  •  Comments

 • Comportamentul de marcare • 

   

  •  Comments

 • Comportament de reproducere • 

   

  •  Comments

 • Comportament social • 

   

  •  Comments

 • Comportament de apărare • 

   

  •  Comments

 • Înregistrări ale semnelor de activitate • 

   

  •  Comments

 • Observaţii directe şi înregistrări video • 

   

  •  Comments

   • Notă - denumirea de breb face referire la specia Castor fiber cu toate subspeciile acceptate la momentul actual în spaţiul eurasiatic
 •  Comments (64)  • 

 

•  Comments
View My Stats