Genetică


Brebul este o specie particulară din punct de vedere al fondului genetic datorită „gâtuirilor” populaţiilor suferite în secolele trecute, rămânând pe teritoriul eurasiatic doar câteva populaţii de mici dimensiuni izolate reproductiv. Particularitatea speciei derivă din aceste pierderi în mărime ale populaţiilor (multe dintre populaţii regionale dispărând total, inclusiv cea din România), prin faptul că specia a degenerat genetic din cauza pierderilor de efective. Aceste degenerări determină – pentru a „reâmprospăta” şi a îmbogăţi fondul genetic – o nevoie de încrucişare (pe plan european) cât mai variată din punct de vedere al regiunii de unde provin indivizii reproducători. Din aceste motive, taxonomia castorului eurasiatic nu este clară la momentul actual, conservarea genofondului speciilor autohtone este foarte dificilă, fiind chiar nerecomandată.
Cercetări genetice recente demonstrează că numai două subspecii sunt justificabile: Castor fiber fiber ce include albicus şi galliae, Castor fiber vistulanus ce include belarusicus, osteuropaeus, pohlei, tuvinicus şi birulei (Duncan şi Rosell, 2003).
Familiile de brebi sunt puternic teritoriale, de asemenea ei îşi apără în mod activ teritoriul ocupat.
În afară de om, doar câteva animale au posibilitatea de a influenţa în mod activ mediul lor în aşa mare măsură, cum este brebul. Brebul este capabil de a schimba geomorfologia, hidrologia şi biocenozele de pe teritoriul ocupat de el, prin activitatea sa. Prin urmare, brebul este denumit "inginer al ecosistemului", pentru că este capabil de a schimba în mod pozitiv şi negativ caracterul unui ecosistem. Acest efect este de multe ori extrem de pozitiv în mediul rural „epuizat” de activitatea umană, deoarece valoarea ecologică şi biodiversitatea teritoriului ocupat creşte, în cele mai multe zone modificate de brebi. Din păcate, în cultura rurală, activitatea sa de multe ori vine în conflict cu interesele umane.
Brebii influenţează mediul lor, în special prin construirea de refugii, doborâri de arbori şi construire de baraje.

 • Aspect, descriere, fiziologie • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Habitat • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Construcţii • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Hrană • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Marcarea teritoriului • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Reproducere şi longevitate • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Locomoţie • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Toaletare • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Organizare socială • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comunicare • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Dispersie • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Densitatea populaţiei • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Mortalitate, animale de pradă şi boli • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Genetică • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Semne de activitate • 

   

  Comment Box is loading comments...

   • Notă - denumirea de breb face referire la specia Castor fiber cu toate subspeciile acceptate la momentul actual în spaţiul eurasiatic
 •  Comments (64)  • 

 

Comment Box is loading comments...
View My Stats