•  Comments (64)  • 

 

Comment Box is loading comments...

Brebul este considerat a fi o specie cheie datorită faptului că poate modifica şi, totodată, influenţa biotopul său. Prin doborârea copacilor poate crea luminişuri, care permit dezvoltarea speciilor heliofile şi prin construirea barajelor brebii creează zone inundate care dau naştere la noi habitate pentru multe specii de insecte, amfibieni şi păsări. În zonele cu ape curgătoare de mici dimensiuni, barajele realizate de brebi pot influenţa şi chiar modifica dinamica populaţiilor speciilor acvatice, în special a peştilor.

View My Stats